Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2010, 2(08)
Гольдманы аппланацын тонометрээр нүдний даралт хэмжихэд анхаарах зүйлүүд
( Лекц )

Их эмч Ш.Мөнхтуяа 

ШНКТЭ

 

Нүдний дотоод даралт нь нүдний эмчийн зүгээс глаукомд нөлөөлж болох цорын ганц хүчин зүйл тул үзлэг, хяналт бүрт нүдний даралтыг хэмжих шаардлагатай.

Үйлдлийн дэс дараалал

  • Тонометрийн хэмжүүр зөв эсэхийг үнэлнэ
  • Призмийг халдваргүйжүүлнэ
  • Эвэрлэгийг мэдээ алдуулна
  • Флюоресцейн дусаана
  • Тонометрийн хошууг эвэрлэгт зөөлөн хүргэж завсарт лампийн хөх гэрлийг хамгийн тод дээр тавин 60 градусын налуу байрлуулан харж хоёр цагиргийн дотор үзүүр нийлтэл багажийн хэмжүүрт тохиргоог эргүүлнэ.

Бидний хэмжсэн нүдний даралт хэр үнэн магадлалтай болох, үнэн байлаа ч тухайн үеийн нүдний даралтад нөлөөлсөн байж болох хүчин зүйлүүдийг бид тооцоолсон байх шаардлагатай.

 
Танилцаж нийтлэх санал өгсөн : Хянасан: Анагаах ухааны доктор Д.Уранчимэг


Нийтлэлийн нээгдсэн тоо: 494
Судлаачдын бусад өгүүлэл
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК