Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 21 - 26 нийт 26
Сонгогдсон: 0

21.

Н.Жаргалсайхан1, С.Дуламсүрэн2, Б.Бурмаа, Л. Ширнэн2

Монголын анагаах ухаан, 2008, 3(145)
MMID : 702

22.

Монголын анагаах ухаан, 2008, 3(145)
MMID : 590

24.

Монголын анагаах ухаан, 2008, 3(145)
MMID : 592

25.

Монголын анагаах ухаан, 2008, 3(145)
MMID : 593

26.

Монголын анагаах ухаан, 2008, 3(145)
MMID : 594
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Монголын анагаах ухаан[Journal]) AND 145[Volume] AND 2008[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК