Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 1 - 10 нийт 17
Сонгогдсон: 0

1.

С.Ямаахай

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3109

3.

Æ.Алтанцэцэг

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3111

4.

Ñ.Дорж, Б.Уртíасан 

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3122

5.

Д. Батсүх

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3123

6.

È.Пүрэвдорж, М.Оòгон, Б.Од 

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3124

7.

Ц.Мухаð, П.Дамдинсүрэн

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3087

8.

Асс. Л.Долгор Анагаах ухаани дээд сургуулийн эрүүл анатомèйí тэнхэм. (эрхлэгч доц. Ч. Нээчип).

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3125

9.

С.Манлай-Хүүхдиéн поликлиникийн нүдний их эм÷

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3126

10.

Туяа Л, Герасимов A.М., Панченко Л.Ф

Монголын анагаах ухаан, 1979, 1(31)
MMID : 3127
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Монголын анагаах ухаан[Journal]) AND 31[Volume] AND 1979[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК