Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 1 - 10 нийт 15
Сонгогдсон: 0

2.

СБД-ийн 11-р хорооны ерхийн амнэлгийн. Ахпах эмч Г. Байгалмаа.

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4985

3.

Б. ГОМБОСҮРЭН (АУИС-ийн багш, дэд доктор, дэд профессор) Д. ТУЯА (УКТЭ-ийн axnax зэргийн эмч, магистр)

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4986

4.

Ц. Сарантуяа Г. Энхдолгор С.Бадамжав

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4987

5.

С. Гантуяа

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4988

6.

Р.Цэдэн-Иш

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4989

7.

Их эмч Л.Цогтбаатар, Б.Баяр, Эм зүй Л.Түмэнжаргал

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4990

8.

Д.Зулгэрэл, Б. Амаржаргап АУИС, "Монос" АУДэС

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4991

9.

Баянзүрх эмнэлэг их эмч Л.Авирмэд

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4992

10.

Г.Төмөрбаатар / Нераму төв их эмч / Д.Цэрэндагва / АУИС РЬ.Одоктор/ Д.Бэхболд / Нераму төв их эмч/

Онош, 2002, (016) 2002.No4(016)
MMID : 4993
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Онош[Journal]) AND 016[Volume] AND 2002[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК