Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 1 - 10 нийт 15
Сонгогдсон: 0

1.

Д.Гомбосүрэн, Ө. Ариунаа, С. Хандсүрэн

Онош, 2003, (019) 2003.No3(019)
MMID : 4945

2.

Д. Гомбосүрэн Т.Цэцэгмаа Т.Баатарсүрэн

Онош, 2003, (019) 2003.No3(019)
MMID : 4946

3.

Ч.Мөнхцэцэг  Д.Бат-Очир

Онош, 2003, (019) 2003.No3(019)
MMID : 4947

5.

Ц. Баясгалан, Левин О.С., Смоленцева И.Г., Федорова Н.В.

Онош, 2003, (019) 2003.No3(019)
MMID : 4949

9.

Р .Эрдэнэчимэг, С.Сэлэнгэ Ж..Наранчимэг

Онош, 2003, (019) 2003.No3(019)
MMID : 4953

10.

Э. Баярмаа, Д. Самбуупүрэв, Л. Галцог

Онош, 2003, (019) 2003.No3(019)
MMID : 4954
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Онош[Journal]) AND 019[Volume] AND 2003[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК