Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 1 - 10 нийт 22
Сонгогдсон: 0

1.

Д.Отгонбаатар

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 2010

2.

Ж.Мягмар 

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 427

3.

Б.Хажидмаа, Ж.Мягмаp, Ж.Баярмаа, Б.Байгалмаа, Б.Энхжаргал

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 428

4.

Ж.Дуламжав, Ж.Мягмар

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 2012

5.

С.Оюунчимэг

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 2015

6.

A.Долгорханд, С.Амарзаяа, Б.Сувд, Б.Оюунбилэг, Н.Эрдэнэбат

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 424

7.

Б.Цэцэгмаа, Д.Цэрэнноров, А. Долгорханд,  Д. Отгонбаатар 

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 2017

9.

Д.Цэрэнноров

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 2022

10.

А.Эрдэнэбат 

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 5(42)
MMID : 2023
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл[Journal]) AND 42[Volume] AND 2011[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК