Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 1 - 10 нийт 17
Сонгогдсон: 0

1.

П.Нямдаваа

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 2063

2.

Д.Абмэд, Д.Ану, Ж.Батаа, Д.Энхсайхан

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 436

3.

Е.Андрейчикова

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 2065

5.

Г.Нямаа, А.Бурмаа, Б.Тиан, С.Цацрал, Ц.Наранзул, Н.Баясгалан, Б.Ариунсанаа, Л.Энхбаатар, Б.Ганцоож, Д.Либо, Б.Дармаа, П.Нямдаваа

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 434

6.

П.Нямдаваа

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 2067

7.

Б.Ганцоож 

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 2069

8.

Б.Дармаа

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 2070

9.

П.Нямдаваа

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 2071

10.

Р.Даваадорж

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл, 2011, 6(43)
MMID : 2072
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл[Journal]) AND 43[Volume] AND 2011[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК