Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухаан
Сэтгүүлийн хураангуй нэр:
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: ЭМШУ
Хэвлэгдсэн: 2004-01-01
Өгүүлэлийн давтамж: Улирал тутам
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Профессор Г.Батбаатар
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль-Био Анагаахын Сургууль
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол (англи товчлолтой)
ISSN:
Улсын бүртгэлийн дугаар: 99929-81-31-8
Захиалгын дугаар: 14210
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Биоанагаах, Эмнэлзүй, Нийгмийн эрүүл мэнд, Эм зүй, Уламжлалт анагаах
MeSH (NLM):
SC (SCI):
Электрон хаяг: shishke_@yahoo.com, senebish@yahoo.com
Индексжүүлэлт/хавтас: МонголМед,
Сэтгүүлийн зөвлөл:


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК