Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Нэвтрэх хэсэг
Хэрэглэгчийн нэр:
Нууц үг:


И-Мэйлээр шинэ өгүүлэл хүлээн авах
И-мэйл:
Түлхүүр үг:


Бүртгүүлсэн түлхүүр үг бүхий шинэ өгүүлэлийг та мэйл хаягаар хүлээн авна. Олон түлхүүр үг оруулах бол таслалаар тусгаарлан бичнэ үү. Жишээ нь: enzyme activity, aminotransferase
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК