Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Эх барих, эмэгтэйчүүд, хүүхэд судлалын сэтгүүл
Сэтгүүлийн хураангуй нэр:
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: ЭБЭХС
Хэвлэгдсэн: 2007-04-27
Өгүүлэлийн давтамж: Жилд хоёр удаа
Сэтгүүлийн эрхлэгч:
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Mонгол (англи товчлолтой)
ISSN: 2309-8260
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9070001046
Захиалгын дугаар:
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал, Хүүхдийн өвчин судлал, Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, Эпидемиологи
MeSH (NLM):
SC (SCI):
Электрон хаяг: obgyped@gmail.com
Индексжүүлэлт/хавтас: MoнголМeд, WPRIM
Сэтгүүлийн зөвлөл:


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК