Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Монголын Уламжлалт Анагаах Ухаан
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: МонУламАС
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: МУАС
Хэвлэгдсэн: 2013-06-01
Өгүүлэлийн давтамж: Хагас жил тутам
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Б.Дагвацэрэн
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Уламжлалт Анагаах Ухааны Эмч, Судлаачдын Нийгэмлэг
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Mонгол (англи товчлолтой)
ISSN: 2309-7639
Улсын бүртгэлийн дугаар: 2309-7639
Захиалгын дугаар: 14210
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Биоанагаах, Эмнэлзүй, Эмзүй, Уламжлалт анагаах
MeSH (NLM):
SC (SCI):
Электрон хаяг: battur23@yahoo.com, sambuud@yahoo.com
Индексжүүлэлт/хавтас: Western Pacific Region Index Medicus
Сэтгүүлийн зөвлөл: Монголын Уламжлалт Анагаах Ухаан


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК