Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан сэтгүүл
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: ШУТМДДУАУС
Хэвлэгдсэн: 2004-04-01
Өгүүлэлийн давтамж: жилд 2 удаа
Сэтгүүлийн эрхлэгч: ЭМШУИС, Уламжлалт анагаахын сургуулийн захирал АУ-ны доктор, профессор С. Олдох
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: ЭМШУИС, Уламжлалт анагаахын сургууль
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол
ISSN: ISSN 2309-5687
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9073006017
Захиалгын дугаар: жилд 2 удаа
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр хийгдсэн судалгаа шинжилгээ
MeSH (NLM): -
SC (SCI): -
Электрон хаяг: shutmdduau@hsum-ac.mn, tserentsoo@hsum-ac.mn
Индексжүүлэлт/хавтас: -
Сэтгүүлийн зөвлөл: -


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК