Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Сэргээн засах анагаах ухаан сэтгүүл
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: СЗАУС
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: СЗАУС
Хэвлэгдсэн: 2011-06-01
Өгүүлэлийн давтамж: 2
Сэтгүүлийн эрхлэгч: О.Батгэрэл
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Бие бялдар сэргээн засах судлалын Монголын нийгэмлэг, Монголын бие бялдар хөдөлгөөн заслын холбоо
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол
ISSN: 23134860
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9073001131
Захиалгын дугаар: -
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Судалгаа, мэдээлэл
MeSH (NLM): -
SC (SCI): -
Электрон хаяг: journalmsprm@gmail.com
Индексжүүлэлт/хавтас: -
Сэтгүүлийн зөвлөл: 9


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК