Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Монголын эм зүй, эм судлал
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: МЭЗЭС
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: МЭЗЭС
Хэвлэгдсэн: 2012-01-02
Өгүүлэлийн давтамж: 2
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Л.Хүрэлбаатар
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол, Англи
ISSN: 2410-8316
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9073010129
Захиалгын дугаар: -
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Судалгаа, шинжилгээ, лекц, төсөл
MeSH (NLM): -
SC (SCI): -
Электрон хаяг: journal@monos.mn, selenge.e@monos.mn, khongorzul.b@monos.mn
Индексжүүлэлт/хавтас: -
Сэтгүүлийн зөвлөл: 23


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК