Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Мэдрэл судлал монголын сэтгүүл
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: МСМС
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: МСМС
Хэвлэгдсэн: 2009-05-01
Өгүүлэлийн давтамж: 2
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Г.Цагаанхүү
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Монголын неврологийн нийгэмлэг, Монголын харвалт судлалын нийгэмлэг
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол
ISSN: -
Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-999-29-79-59-3
Захиалгын дугаар: -
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Судалгааны өгүүлэл
MeSH (NLM): -
SC (SCI): -
Электрон хаяг: -
Индексжүүлэлт/хавтас: -
Сэтгүүлийн зөвлөл: -


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК