Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Мэс засал
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: МЗС
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: МЗС
Хэвлэгдсэн: 0000-00-00
Өгүүлэлийн давтамж: 2
Сэтгүүлийн эрхлэгч: М.Баасанжав
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Зөвлөл
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол
ISSN: 99929-81-31-8
Улсын бүртгэлийн дугаар: 99929-81-31-8
Захиалгын дугаар: 14210
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Мэс засал
MeSH (NLM): -
SC (SCI): -
Электрон хаяг: s_dashtsogt@yahoo.com
Индексжүүлэлт/хавтас: -
Сэтгүүлийн зөвлөл: Зөвлөл


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК