Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Нүүр ам судлал
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: НАС
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: НАС
Хэвлэгдсэн: 0000-00-00
Өгүүлэлийн давтамж: 1
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Сод
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: -
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол
ISSN: 24131687
Улсын бүртгэлийн дугаар: -
Захиалгын дугаар: 1
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: нүүр ам судлал
MeSH (NLM): -
SC (SCI): -
Электрон хаяг: nas.journal@amgd.mn
Индексжүүлэлт/хавтас: -
Сэтгүүлийн зөвлөл: -


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК