Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Онош
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: Онош
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: Онош
Хэвлэгдсэн: 1999-01-01
Өгүүлэлийн давтамж: Улирал тутам
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Анагаах Ухааны Доктор, Профессор С.Бадамжав
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Монголын анагаах ухааны мэргэжлийн нийгэмлэгүүдийн сэтгүүл
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол (англи товчлолтой)
ISSN:
Улсын бүртгэлийн дугаар: №175(1998-01-01)
Захиалгын дугаар: 14175
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Биоанагаах, Эмнэлзүй, Нийгмийн эрүүл мэнд, Эмзүй, Уламжлалт анагаах
MeSH (NLM):
SC (SCI):
Электрон хаяг: s.badamjav@yahoo.com, aagii98@yahoo.com
Индексжүүлэлт/хавтас: MoнголМeд, WPRIM
Сэтгүүлийн зөвлөл:


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК