Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Монголын анагаах ухаан
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: Монг.анагаах ухаан
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: МАУ
Хэвлэгдсэн: 1970-01-01
Өгүүлэлийн давтамж: Улирал тутам
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Профессор Н.Баасанжав
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Монголын анагаах ухааны академи
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Mонгол (англи товчлолтой)
ISSN: 1027-300x
Улсын бүртгэлийн дугаар: №24 (1998-12-11)
Захиалгын дугаар: 14027
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Биоанагаах, Эмнэлзүй, Нийгмийн эрүүл мэнд, Эмзүй, Уламжлалт анагаах
MeSH (NLM):
SC (SCI):
Электрон хаяг: nachinbsj@yahoo.com, burmaajav5@yahoo.com
Индексжүүлэлт/хавтас: MoнголМeд, WPRIM
Сэтгүүлийн зөвлөл:


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК