Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: Халд.Өвч.Суд.Монг.Сэт
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: ХӨСМС
Хэвлэгдсэн: 2004-05-12
Өгүүлэлийн давтамж: Хоёр сар тутамд
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Академич П.Нямдаваа
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Халдварт Өвчинтэй Тэмцэх Монголын Үндэсний Холбоо түүнд нэгдсэн нийгэмлэгүүд: Монголын Вирүс Судлалын Нийгэмлэг, Монголын Дархлаа, Бичил Амь Судлалын Нийгэмлэг, Монголын Сүрьеэтэй Тэмцэх Холбоо, Монголын Тархвар Судлаачдын нийгэмлэг, Монголын Халдвартын Эмч нарын Нийгэмлэг, Зоонозын Өвчин Судлалын Үндэсний Төв, Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Mонгол (англи товчлолтой)
ISSN:
Улсын бүртгэлийн дугаар: №318 (2004-05-12)
Захиалгын дугаар: 14318
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Вирүс судлал, Дархлаа судлал, Микробиологи, Тархвар судлал, Халдварт өвчин судлал
MeSH (NLM):
SC (SCI):
Электрон хаяг: nymadawa@gmail.com, cmb1691@yahoo.com
Индексжүүлэлт/хавтас: MoнголМeд, WPRIM
Сэтгүүлийн зөвлөл: Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК