Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Mongolian Journal of Health Sciences
Сэтгүүлийн хураангуй нэр:
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: MJHS
Хэвлэгдсэн: 2007-01-01
Өгүүлэлийн давтамж:
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Профессор Ц.Лхагвасүрэн
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага:
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: англи
ISSN:
Улсын бүртгэлийн дугаар:
Захиалгын дугаар:
Өгүүлэлийн чиглэлүүд:
MeSH (NLM):
SC (SCI):
Электрон хаяг: mjhs@hsum.edu.mn
Индексжүүлэлт/хавтас:
Сэтгүүлийн зөвлөл:


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК