Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Инноваци - Шинэ Санаа, Шинэ Нээлт
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: INNOVATION
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: ШСШН
Хэвлэгдсэн: 2003-12-06
Өгүүлэлийн давтамж: Улиралд нэг удаа
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Н.Эрдэнэхүү
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Дэлхийн эрүүл мэндийн төлөөх түншлэл ТББ
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол, Англи
ISSN: 1996-2258
Улсын бүртгэлийн дугаар: MSN - 443
Захиалгын дугаар: Монгол шуудан - 200443
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Нийгмийн Эрүүл Мэнд болон Анагаах ухааны бүхий л чиглэл
MeSH (NLM): Diseases [D], Health Care [N], Analytical, Diagnostic & Therapy
SC (SCI):
Электрон хаяг: innovationmgl@gmail.com
Индексжүүлэлт/хавтас:
Сэтгүүлийн зөвлөл:


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК