Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: Нүд судлал
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: НСМС
Хэвлэгдсэн: 2007-04-20
Өгүүлэлийн давтамж: Жилд 2 удаа
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Э.Санжаа
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Монголын нүдний эмч нарын нийгэмлэг
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол (англи товчлолтой)
ISSN:
Улсын бүртгэлийн дугаар: 384 (2007-04-20)
Захиалгын дугаар:
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Нүд судлалын шинжлэх ухааны чиглэл
MeSH (NLM): Diseases [D], Health Care [N], Analytical, Diagnostic & Therapy
SC (SCI):
Электрон хаяг: t_bulgan@hotmail.com
Индексжүүлэлт/хавтас: MoнголМeд, WPRIM
Сэтгүүлийн зөвлөл:


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК