Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 1 - 10 нийт 36
Сонгогдсон: 0

1.

Б.Дагвацэрэн, Ч.Чимэдрагчаа

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1052

2.

З.Ариунаа, Ц.Хайдав , Л.Галцог, Д.Дэлэгням, Ж.Ганзүг, Г.Нямдаваа

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1937

3.

З.Оюун, Ц.Нямдэмбэрэл, Г.Пүрэвсүрэн, Д.Хишгээ, Г.Наранцэцэг 

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1939

4.

Ж.Хатстбаатар

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1944

5.

Г.Наранцэцэг, Г.Пүрэвсүрэн, Л.Хишигжаргал 

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1946

6.

С.Эрдэнэтуяа Д.Юмсүрэн

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1947

7.

Б.Дагвацэрэн, Ч.Чимэдрагчаа, Г.Наранцэцэг 

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1053

8.

Д. Чулуунцэцэг 

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1054

9.

М.Амбага, Б.Саранцэцэг 

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1055

10.

Н.Төмөрбаатар

Монголын анагаах ухаан, 2009, 3(149)
MMID : 1056
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Монголын анагаах ухаан[Journal]) AND 149[Volume] AND 2009[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК