Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Мэдээ, Мэдээлэл
УРИЛГА
2014-09-24

Монголын анагаахын оюутны 3 дугаар чуулганыг 2014 оны 11 дүгээр сард хийхээр төлөвлөж байна.

Чуулганд илтгэл бичиж оролцоно уу хэмээн монголын анагаах ухааны салбарын нийт оюутан, магистрант, докторантдуудыг урьж байна. Илтгэлийн хураангуйг ирүүлэх заавар:

  1. Илтгэл нь анагаах ухаан, эрүүл мэндийн аль ч (нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлзүй, биоанагаах, эмзүй, уламжлалт анагаах) чиглэлээр хийсэн судалгааны дүнд үндэслэн бичсэн байна.
  2. Илтгэлийн хураангуйг монгол, англи хэл дээр ирүүлнэ. Монгол хураангуй A4 хэмжээний 1,5 хуудас (мөрний хооронд 1-ийн хэмжээтэй), англи товчлол нь 300 хүртэл үгтэй байна.
  3. Илтгэлийн сэдэв, зохиогч, байгууллагын нэрийг монгол, англи хураангуйд бичнэ (олон байгууллагын зохиогчид хамтран бичих бол зохих тэмдэглэгээг зөв хийсэн байна).
  4. Үсгийн фонт: Arial, Үсгийн хэмжээ: 12
  5. Илтгэлийн хураангуй нь зураг, схем, хүснэгт, номзүйгүй байна.
  6. Холбоо барих утас, е-mail хаягаа бичсэн байна.
  7. Илтгэлээ амаар эсвэл ханын илтгэлээр хэлэлцүүлэх тухай саналаа ирүүлнэ
  8. Илтгэлийн хураангуйг хэвлэж, нийтийн хүртээл болгоно
  9. Дээрх шаардлагад нийцэхгүй, хугацаа хоцорсон илтгэлийн хураангуйг хүлээн авах боломжгүй.

Илтгэлийг 2014 оны 9 дугаар сарын 1-ний дотор ЭМЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Бурмаажавын дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Хугацааг 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг  хүртэл сунгав.

E-mail: burmaajav@moh.com, burmaajav5@yahoo.com, Утас: 263941, 9981-7218

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

МОНГОЛЫН АНАГААХ УХААНЫ АКАДЕМИ

Зураг
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК