Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Онош, 1999, (004) 1999.No4(004)
Онош сэтгүүлд 1999 онд нийтлэгдсэн сэдвийн жагсаалт
( Товч мэдээлэл )
 
Абстракт
МОНГОЛЫН ГАСТРОЭНТЁРОЛОГ - ЭМЧ НАРЫН нийгэмлэг Змч нарт зориулсан лекци: cap бүрийн II долоо хоног, мягмар гариг, 17.00 цаг, АУИС.
1999. 12. 14 Улаан хоолойн ахапази өвчин: эмгэг жам, оношлогоо, эмчилгээний талаарх орчин үеийн ойлголт.
2000. 01.11. Улаан хоолойн үрэвсэлт өвчнүүд, ходоод - улаан хоолойн сөргөө өвчин: эмчипгээ, оношлогооны тулгамдсан асуудлууд.
2000. 02. 08. Хеликобактер ба хоол боловсруулах замын эмгэг.
2000. 03. 07. Ходоодны архаг үрэвсэл: орчин үеийн ангилал, эмчилгээнд ялгавартай хандах нь.
 
Тэргүүн өгүүлэл
1. Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын клиник тэнхимийн үүсэл, чиг, хандлага Б.Дагвадорж № 1 х.3-5
2.Цөмийн анагаах ухаан, оношлогооны салбарт тэргүүлнэ П.Онхуудай №2 х.З-б
3.Цөсний гэр авахуулсаны дараах хам шинж. Ц.Сарантуяа, ДДагвадорж, С.Бадамжав. №3 х.3-8
4.Радиологийн оношлогооны одоогийн байдал, цаашдын төлөв, ирээдүй Д.Гончигсүрэн №4. х.4-10
Судалгаа
1 Баас хатах хэм шинжийг эрт оношлох.Б.Давгадорж, Н.Бира, Ц.Сарантуяа, Б.Болор №1 х. 6- 8
2. Элэгний эсийн хурц архаг үрэвслийн үед цусны улаан эсийн мембраны хэт исэлд тэсвэрт чанар еөрчлөгдех байдал, түүид Толгодын бударганы бэлдшлийн үзүүлэх нелее. П.Цэдэн, М.Амбага, Б.Саранцэцэг, Б.Бямбадорж №1 х.9-10
3.Цөсний чулууны нянд хийсэн судалгаа Б.Давгадорж, Б.Оюунцэцэг №1. х-10-11
4. Гепагит С вирусын халдварыг илрүүлэхэд PCR -ийн арга хэрэтэх нь Ц.Оюунсүрэн, С.Тогос, Ц.Отгонгзрэл №1 х. 11-13
6.Ходосд дээрхи гэдэсний эмгэг ба хеликобактер пилори /Нр/ Н.Туул №1x13-15 б.Чингэлтэй дүүргийн Хүүхдийн түргэн тусламжын байдал Ц.Оюунбилэг №1. Х.16-17
7.Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Дотрын тзсагт хэвтэн эмчлүулэгчдийн евчлөлмйн байдалд хийсэн судалгаа №1.х. 17
8. Хоер зален!тай төмрийн ионы прооксидант үйлдэл, уламжлалт зарш эм заслын элзг хамгаалах үйлдпийг судлах асуудалд. Д.Цэрэндагва, М.Амбага, НТөмербаатар №2 х.7-9 Э Зохицуулах уйлчлэл бүхий хүнсний бүтээгдэхүүний анагаах чанараас. Ц.Сарантуяа ,Н.Бира, Б .Давгадорж №2. х.9-11
10. Apxar В гепатитимйн интерферон эмчилгээ. Я.Давгадорж, Г.Зулхүү, Г.Сарангоо, Д.Лундиа №2.х. 11-14
И.Хүүхдийн гидроцефали /тархины усжилт /өвчний оношлогоо, эмчилгээ. Ц.Энхбаяр, Ж.Хайрулла №2. х-15-16
12. Хслестерин ихсэлтийн хоруу чанар Ц. Алтаннавч №2.х. 17-20
13. Цочмог вируст гепатитийн дан болон хавсарсан халдварыг оношлох. Б.Баярмагнай №2.х.21-24
14.Цөсний гэрийн архаг үрэвсэлтэй өвчтөний хос гэдсэнд хаймсуур тавилт Л.Долгор, Ц.Минжүүр №2.х.25-26
15.Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдлийн хүүхдийн тасагт эмчлүүлэгчдиийн өвчлөлед хийсэн судалгаа. П.Энхцэцэг, Р.Пүрэвсүрэн №2.х.26-28
16.Гүүний хуурайшуулсан сааманд зарим микро элемент тодорхойлсон нь С.Бадамжав, А.Эрдэнэдалай №2.х.29
17. Тархмап хатуурлын эмнэл зүйн шинж төрх. Р.Амарбаясгалан №2.х.30-31
18.Хүүхдмйн дунд гепатитийн вирусын тархалт Я.Давгадорж, С.Гантуяа, Н.Даваасүрэн №3.х. 8-10
19.Хеликобактерийн шалтгаант ходоод, дээд гэдэсний архаг эмгэгүүдийн эмчилгээний асуудалд Н.Туул №3.х.11-13
20.Элэгний өмеиг тэжээгч судсыг бөглөж эмчилсэн үр дүн.З.Лхагвасүрэн, Л.Жаргалсайхан, Б.Гоош, Ч.Пунцаг. С.Туяа №3.х.14-18
21.Архаг пиелонефриттэй өвчтений дархпалын тогтолцооны өөрчлөлт Ж.Тамир, Д.Булган, Н.Одгэрэл. №3.х. 18-23
22.Нумраа хунчарын бэлдмэлийн гэдзс ба умайн гелгөр булчинд үзүүлэх нөлее П.Батхуяг,Л.Мягмар №3.х,23-27
23.Вирусын шалтгаант элэгний архаг үрэвсэлийн идэвхижил багатай үед гүүний хөлдөөсөн саам хэрэглэх асуудалд. С.Бадамжав, А.К.Жангабылов №4.х-11
24.Нарийн гэдсэнд нян үржих хам шинж ба дээд гэдэсний үрэвсэлт өөрчлөлт Э.П.Яковенко,H.А.Агафонова, Ц.Сарантуяа №4.х-13
25-Хоол боловсруулах эрхтэний эмгэг бүхий өвчтөнд цус алдах хүндрэлийн тохиолдолд хийсэн судалгаа Г.Цэрмаа №4.х-17
26.Ходоодны гарах хэсэг, дээрхи гэдэс шархпаагаар нарийссаныг мэс заслаар эмчлэх асуудал О.Сэргэлэн, Б.Гоош №4.х-19
27.Монгол дахь чихрийн шижин өвчний тархалт Ж.Сувд, Б.Гэрэл, Д.Пүрэвсүрэн, Х.Отгоолой, Х.Золзаяа №4.х-21
28.Малорри-Вейсс хам шинжийн асуудалд Б.Нарантуяа, Т.Тамир, №4.х-22
2Э.Монгол хүний бүдүүн гэдэсний хэмжээс ба үйл ажиллагааг хэтавиагаар ажигласан дүн Ж.Цэцэгээ, А.Амартүвшин №4.х-24
ЗО.Элэг цөсний хэт авиан судалгааны дүгнэлт. О.Доржханд №4.х-25
31.Элэгний архаг өвчний үед лимфоцит биохимийн сорилуудын хамаарлыг судалсан нь П.Самбуужанцан, С.Юндэн №4.х-15
32.Тархины битүү гэмтлийн дараах тархины судасны дутагдлын эрт илрэх хэлбэрийг судлах асуудал М.Нямсүрэн №4.х-26
Тойм лекц
I.Улаан хоолойн сөргөө, эмгэг жам, эмчилгээ. Ц.Сарантуяа, Н.Баярмаа №1.х.18-22 2.Аспирины багтрааны тухай орчин үеийн ойлголт. Д.Гомбосүрэн, М.Тунгалаг №4.х-29
Шинэ санаа
Элэгний евчний үеийн төмрийн ихсэлт, порфири өвчнийг уламжлалт анагаах ухааны аргаар эмчлэх асуудалд. Д.Болорчимэг, Д.Цэрэндагва, З.Мэндсайхан №4.х-34
Практикийн эмч нарт
I .Вирусьш шалтгаант элэгний архаг үрэвсэл Жангабылов .А.К. орчуулсан С-.Бадамжав №1.х.23-24
2.Интерферон ба архаг вируст гепатитын эмчилгээ Я.Дагвадорж, Г.Зулхүү, Д.Лундиа №1.х.26- 27
3.Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эсүүдийн онцлог М.Онолбаатар, С.Бадамжав №1 .х. 28-29
4.Архи ба согтууруулах ундны эмгэгээр үүсэх зүрхний эмгэгүүд О.Баяр №1.х.31-34
5.Соматостатины тухайд Р.Эрдэнэчимэг, С.Думаа, М.Болд №1.х.34-36
б.Эмнэлгийн үйл ажиллагааны үзүүлэлт ба чанарын асуудалд Ж.Алтантуяа №1.х.37-39
7.Дархлал засал эмчилгээнмй асуудалд /1 хэсэг/ Д.Даваадорж. №1.х. 40-41
8. Нойр булчирхайн хурц үрэвсэл, түүний эмчилгээний асуудал Б.Төмөрбаатар, Б.Гоош №2. х. 32-35
9. Нойр булчирхайг хэт авиагаар шинжлэх. Д.Энхбаяр, С.Бадамжав, Д.Долзодмаа №2.х.36-37
10. Дархлал засалын эмчилгээний асуудлууд. Д.Даваадорж №2.x.38^t1
II .Эмнэл зүйн тухай ойлголт, орчин үеийн тулгамдсан асуудлууд. Ш.Энхтуяа №2.х.42-43
12.Уушигны өвермөц бус архаг өвчний үед ходоод гэдсэнд үүсэх зарим эмгэгүүдийн онцлог. Б.Гомбосүрэн №2.х.44-45
13.Ходоод гэдэсийг рентгенд шинжлэхэд хэрхэн анхаарах нь. Т.Пүрэвжав №2.х.46-47
14.Гепатитийн вирусийн халдварыг оношлох, түүний ач холбогдол. С.Тогос №2.х.48-49
15. Ургамлын тоосны харшлын эмчилгээ. С.Бямбанамжил №2.х.50-51
16.Дархпал засалын эмчилгээний асуудлууд. Д.Даваадорж №3. Х.27-31
17.Сүүний уураг - ээдэмцэрийн биологийн идэвхитэй пептидүүд. Т.Ганэрдэнэ,Б.Доржпалам, О.Батмөнх, Ч.Батжаргал, М.Бямба жаргал №3.х.36-36-39
18.Дам нөлеелелтэй чих өвделт. Г.Цогтжаргал №3.х.40^И
19.Апоптоз ба хавдрын өсөлтөнд үзүүлэх түүний нөлее. П.Цэдэн, С.Цогтсайхан М.Амбага, Б.Саранцэцэг №3.х.42-44
20.Хануур заслын үйлдлийн механизмын талаархи шинэ санаа. Д.Цэрэндагва, Б.Саранцэцэг М.Амбага Н.Төмөрбаатар №3.х.45-47
21.Шалтгааны тухай маргаантай асуудлууд. А.Н.Нурмухамбетов /орчуулсан С.Бадамжав, Д.Навчаа/ №4.х-36
,22.Ходоод дээрхи гэдэсний эмгэг ба хеликобактер пилори. /Нр/ Н.Туул №4.х-39 23.Элэгний өвчний үе дэх цусны эргэлтийн байдал ба шингэн хуралдалт.
0.Баярмаа №4.х-41
24.Эмнэл зүй, эм судлалын тухай ойлголт,, орчин үеийн тулгамдсан асуудлууд Ш.Энхтуяа, Л.Гаваасамбуу №4.х-45
25.Дархлал заслын эмчилгээний асуудалд. Д.Даваадорж №4.х-48
26.Даралт ихдэх өвчний үед хийгдэх физик эмчилгээний аргууд Г.Туяа №4. х-50
Мэдээлэл, Ярилцлага тэмдэглэл
1.Мэдээлэл. С.Бадамжав №1.х.43
2. Академич Б.Рагчаагийн дурсгалд Б.Дагвадорж №1.х.42
3.Миний үндсэн мэргэжил дотрын эмч. /ярилцлага/ С.Бадамжав №2.х.52-54
4.Аян замын тэмдэглэл. Х.Оюунцэцэг Н.Бира №".х.48-49 б.Онош сэтгүүлд эх хүлээн авах журам. №4 х-52 б.Аян замын тэмдэглэл. М.Болд
7.0нош сэтгүүлд 1999 онд нийтлэгдсэн сэдвийн жагсаалт №4.х-53 б.Онош сэтгүүлийн редакцид - А.К.Жангабылов №4.х-56
 

 

 


Нийтлэлийн нээгдсэн тоо: 433
Судлаачдын бусад өгүүлэл
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК