Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн тухай
Монголын эм зүй, эм судлал: 2012-01-02
ISSN:2410-8316
Монголын эм зүй, эм судлал: 2012-01-02
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК