Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Сэтгүүлийн нэр: Эрүүл мэндийн лаборатори
Сэтгүүлийн хураангуй нэр: ЭМЛ
Сэтгүүлийн нэрийн товчлол: ЭМЛ
Хэвлэгдсэн: 2013-04-01
Өгүүлэлийн давтамж: 2
Сэтгүүлийн эрхлэгч: Ц.Энхжаргал
Сэтгүүлийг эрхлэх байгууллага: Монголын эрүүл мэндийн лабораторийн ажилчдын холбоо
Ямар хэл дээр хэвлэгддэг: Монгол
ISSN: -
Улсын бүртгэлийн дугаар: -
Захиалгын дугаар: 2
Өгүүлэлийн чиглэлүүд: Өгүүлэл, мэдээ мэдээлэл, тойм, лекц, шүүмж
MeSH (NLM): -
SC (SCI): -
Электрон хаяг: all4myb5@gmail.com
Индексжүүлэлт/хавтас: -
Сэтгүүлийн зөвлөл: 8


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК