Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Харуулах тохиргоо:
 
Илгээх:
 
Илэрц : хуудсанд 1 - 10 нийт 22
Сонгогдсон: 0

1.

М.Алтанхүү, Ч.Цэнгэлмаа, Б.Батцэцэг

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2375

2.

Ричард Янг

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2376

3.
Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2377

4.

Сувилахуйн арга зүйч А.Оюун

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2378

5.

М.Шамсия

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2379

6.

М. Шамсия

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2380

7.

Ч.Цэнгэлмаа

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2381

8.

Ч.Цэнгэлмаа

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2382

9.

М.Алтанхүү

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2383

10.

Сувилагч Б.Цолмон

Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл , 2007, 2(02)
MMID : 2384
Хураангуй
Хураангуй (текст)
Абстракт
Абстракт (текст)
XML
MMID
10
20
30
50
100
200
Сүүлд нэмэгдсэн
Хэвлэгдсэн огноо
Зохиогч
Гарчиг
Файл Түүвэр
И-мэйл Миний ном зүй
Өгүүлэл сонгогдоогүй тохиолдолд жагсаалтын эхний 20 өгүүллийг файлд хадгална.

Формат

Эрэмбэлэх

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Та энэ үйлдлийг хийхийн тулд системд нэвтэрнэ үү.

Хайлт : (Нүд Судлалын Монголын Сэтгүүл [Journal]) AND 02[Volume] AND 2007[Year]
өгүүлэлийг нэмэх.

Формат
Эрэмбэлэх
Илгээх тоо
Хэд дэх өгүүлэлээс эхлэх
И-мэйл
Гарчиг
Нэмэлт текст

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК